دانلود فیلم آدم باش

داستان فیلم آدم باش:
داستان مردی را روایت می کند که سال ها دور از ایران زندگی می کرده است و او تعامل بسیار خوبی با حیوانات دارد اما برای برقراری ارتباط با آدمیان دچار مشکل می شود و او اکنون احساس می کند که هیچ یک از مردم را نمی شناسد…

ادامه مطلب

دانلود فیلم زاپاس

دانلود فیلم زاپاس

داستان فیلم زاپاس:
داستان یک تیم که در دسته سوم کشور فعالیت می کرده است را روایت می کند ، این تیم به دسته دوم صعود می کند . سعید در آخرین لحضات بازی آخر دچار مصدومیت تاندون پا می شود و سلامتی اش به خطر می افتد و خط سیر فیلم این گونه ادامه پیدا می کند.

ادامه مطلب

دانلود فیلم دلبری

دانلود فیلم دلبری

داستان فیلم دلبری:

طوبا : امشب عروسی امیر حسین هست ما دوتامون خوشحالیم…من نباید اون حرف ها رو می زدم ، فقط به من بگو چرا چهار بار چشمت را باز و بسته کردی … منظور خاصی داشتی میثم؟

ادامه مطلب